Somna AB
>
Nyhetsarkiv
>
Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

Debattartikel av  Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, Anne Lönnermark, ordförande Autism- och Aspergerförbundet, Anki Sandberg, ordförande riksförbundet Attention:

”Det är dags att tänka nytt kring vilka professioner som behövs för tillgängliga lärmiljöer för barn med ADHD och autism och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ta fasta på de goda exempel och den forskning som finns och anställ arbetsterapeuter i skolan, skriver ordförandena i riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet samt Sveriges Arbetsterapeuter.”

» Artikeln i sin helhet hittar ni här