Somna AB
>
Nyhetsarkiv
>
Somna AB har blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Somna AB har blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

ISo

Somna AB blev den 28 juli 2017 certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem enl ISO 14001:2015 av AAA Certification AB.

Certifieringen är en kvittens på det miljö- & kvalitetsarbete Somna bedriver och det säkerställer att våra processer och arbetssätt är av god kvalitet.

Att Somna sedan längre tid arbetar processorienterat och att miljö- & kvalitetsarbetet är en integrerad del av företagets verksamhetsstyrning har underlättat arbetet med certifieringen.

» Om miljö & kvalitet