Somna AB
>
Produkter
>
Kedjetäcke®
>
Vem får hjälp av ett Kedjetäcke®?

Vem får hjälp av ett Kedjetäcke®?

Vårt Kedjetäcke® är ett mycket populärt kognitivt hjälpmedel inom vården och psykiatrin. Täcket förskrivs för att underlätta vardagen för människor med psykiska- eller fysiska funktionshinder.

Kedjetäcket har visat sig ha god effekt hos personer som lider av;

 • Sömnproblem
 • Oro dag- och nattetid
 • Demens
 • Ångest
 • Motorisk oro
 • Anorexi /Bulimi
 • Autism /Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Psykos
 • Psykisk ohälsa
 • Förvärvad hjärnskada
 • Neurologiska sjukdomar
 • Normalt åldrande

Extra gott resultat har Kedjetäcke® visat sig ha på överaktiva eller rastlösa barn och vuxna med ADHD-diagnos. Kedjetäckets tyngd bidrar till att förtydliga kroppens gränser. Detta bidrar till tydligare signaler mellan det sensoriska nervsystemet och hjärnan, tack vare mindre ”brus”. Detta upplevs lugnande och stillar sinnena.