Somna AB
>
Referenser
>
Forskning och vetenskapliga studier

Forskning och vetenskapliga studier

The effect of the wearing of weighted vests on the sensory behaviour of learners diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder within a school context

Fransli Buckle B OT, M OT Occupational Therapist at School of Achievement Denise Franzsen B SC (OT), M Sc(OT), DHT Lecturer, Department Occupational...

Fransli Buckle B OT, M OT
Occupational Therapist at School of Achievement

Denise Franzsen B SC (OT), M Sc(OT), DHT
Lecturer, Department Occupational Therapy, School of Therapeutic Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Witwatersrand

Juanita Bester B OT, BSc Hons Med Sciences, M Phil Higher Education, Post Grad Dip Monitoring and Evaluation
Lecturer, School of Interdisciplinary Health Sciences, Division Occupational Therapy, University of Stellenbosch

Abstract

Purpose: Children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) often have sensory processing difficulties. Therefore, they find it difficult to function optimally in the classroom environment. This study investigated the effect that wearing a weighted vest had on their in-seat behaviour, task completion speed and attention-to-task.

Method: A longitudinal experimental research design was employed with 30 foundation Phase learners from the School of Achievement; cross-over of treatment was implemented. Data on in-seat behaviour was measured by recording the period of time participants were able to stay seated. Task completion speed was assessed by timing how long participants were able to stay seated during literacy periods. The Conners’ Continues Performance Test II was used to measure participants’ attention to the task.

Results: The Phase group effect for in-seat behaviour and attention-to-task indicated a statistically significant difference when learners wore weighted vests. This was not true for task completion speed.

Conclusion: The weighted vests improved the in-seat behaviour and attention to task of learners diagnosed with ADHD in a classroom context.

» Full report in PDF-format

Vetenskaplig studie på Kedjetäcket publicerad i Journal of Sleep Medicine & Disorders

Ny vetenskaplig studie publicerad i Journal of Sleep Medicine & Disorders påvisar goda resultat vid användning av Kedjetäcket® hos personer med sömnproblem.

Ny forskning visar: Statistiskt säkerställda effekter.

– Kedjetäcket® & Insomnia

Ny vetenskaplig studie publicerad i Journal of Sleep Medicine & Disorders påvisar goda resultat vid användning av Kedjetäcket® hos personer med sömnproblem.

Nedan följer en översatt sammanfattning av studien; Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015) Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia. J Sleep Med Disord 2(3): 1022. Presentation av studien kommer att ske vid The World Sleep Congress of the World Sleep Federation, i Istanbul under 31 oktober – 3 november 2015.

Sömnsvårigheter (Insomnia) är ett vanligt problem i dagens samhälle som kan ha en negativ inverkan på både det mentala, fysiska och sociala välmåendet. Det finns därför ett behov av enkla och effektiva lösningar för att öka sömnkvaliteten. Då tyngdtäcken har visat sig ha en lugnande och välgörande effekt på flera kliniska tillstånd, både hos yngre och äldre, ansågs det intressant att göra en studie kring effek-terna vid användning av tyngdtäcken hos personer som lider av insomnia.

I studien har Kedjetäckets® effekter studerats hos 31 försökspersoner (FP) (11 män och 20 kvinnor) som lider av insomnia. För att uppskatta graden av insomnia samt eventuell trött- och dåsighet dagtid hos FP användes de välkända skattningsskalorna Insomnia Severity Index (ISI) och Epworth Sleepiness Scale (ESS).

FP följdes under fyra veckor, där de den första veckan sov som vanligt, medan de under vecka två och tre sov med ett Kedjetäcke® på 6, 8 eller 10 kg. Den sista veckan sov de igen som vanligt utan Kedjetäcket®.

I studien gjordes både objektiva och subjektiva mätningar. Objektiva mätningar gjordes under hela pe-rioden (fyra veckor) dels genom att alla FP bar en aktigraf; en typ av aktivitetsklocka, som kontinuerligt, dag och natt, mätte deras aktivitet samt sömnkvalitet. Vidare gjordes objektiva mätningar även genom metoden polysomnografi (PSG). Första veckan (sovande utan Kedjetäcket®) och i slutet av den tredje veckan (sovande med Kedjetäcket®) registrerades deras nattsömn med PSG. Mätningen av PSG innebar att FP sov som vanligt hemma i sin säng och genom elektroder fixerade på kroppen, registrerades och mättes flera variabler samtidigt såsom hjärn- och hjärtaktivitet, muskelaktivitet, andning, syrehalt i blo-det samt ögonrörelser. Slutligen registrerades och analyserades kroppsliga rörelser även på ett särskilt sätt genom användning av en Sensorpad; en mjuk platta placerad i sängen.

Även de subjektiva mätningarna gjordes hela testperioden. Under de fyra veckorna skrev samtliga FP en sömndagbok där de genom en Visual Analog Scale (VAS) skattade sin sömnkvalitet. De besvarade även dagligen ett frågeformulär där mätning gjordes genom en skattning på Karolinska Sleepiness Scale (KSS) kring hur utvilade FP var vid uppvaknandet samt deras upplevelse av välbefinnande och trötthet dagtid. Vid avslutning av dessa fyra veckor besvarade FP också frågor angående deras upplevelse av att sova med och utan Kedjetäcket®. FP skattade även Kedjetäckets® övriga egenskaper såsom värme, vikt och komfort.

De subjektiva resultaten visade att deltagarna tyckte om att sova med Kedjetäcket®. De upplevde att det var lättare att komma till ro för att sova och att de fick en bättre sömn. De upplevde också att det kände sig mer utvilade på morgonen.

Objektivt sett fann studien att sömnperiodens tid ökade samt att rörelserna under sömnen minskade för deltagarna när de sov med Kedjetäcket®. Se figur nedan.

 

G.Badre staplar

Figuren visar signifikanta skillnader mellan mätningarna med Kedjetäcke® och utan, avseende Aktivitetsklockan. A) Sömnperiodens tid ökade. B) Rörelserna minskade under tiden deltagaren låg i sin säng. C) Rörelserna minskade signifikant under nattsömnen.

Sammanfattningsvis fann forskarna (både objektivt och subjektivt sett) att deltagarna kunde sova lugnare när de använde Kedjetäcket®.

Ett Kedjetäcke® kan, i många fall, hjälpa till vid insomnia, kanske inte bara genom sin vikt utan ock-så genom den taktila stimulering som dess två-i-ett funktion ger. Det kan vara en kompletterande ej läkemedelsrelaterad behandlingsmetod som kan användas för att förbättra sömnkvaliteten.

Resultaten visar signifikanta skillnader mellan mätningarna med Kedjetäcke® och utan, avseende Aktivitetsklockan. A) Sömnperiodens tid ökade. B) Rörelserna minskade under tiden deltagaren låg i sin säng. C) Rörelserna minskade signifikant under nattsömnen.

Sammanfattningsvis fann forskarna (både objektivt och subjektivt sett) att deltagarna kunde sova lugnare när de använde Kedjetäcket®.

Ett Kedjetäcke® kan, i många fall, hjälpa till vid insomnia, kanske inte bara genom sin vikt utan ock-så genom den taktila stimulering som dess två-i-ett funktion ger. Det kan vara en kompletterande ej läkemedelsrelaterad behandlingsmetod som kan användas för att förbättra sömnkvaliteten.

2015-10-12

Sammanfattning i PDF-format

Vänligen kontakta oss så skickar vi över studien i sin helhet.

Somna AB

Panelvägen 16

443 61 Stenkullen, Sverige

Tel: +46 (0) 31-301 17 20 Mail: info@somna.eu www.somna.eu

Det går även att besöka Journal of Sleep Medicine & Disorders hemsida. http://www.jscimedcentral.com/SleepMedicine/sleepmedicine-2-1022.pdf

Projekt Lugna Rummet 2011-2014

Kedjetäcket® effektivt inom psykiatrivården. Deltagarna fick skatta sitt välbefinnande före och efter besöket i lugna rummet och hela 84 procent upplevde ett ökat välbefinnande...

Kedjetäcket® effektivt inom psykiatrivården

Projekt Lugna Rummet 2011-2014

Under 2011-2014 genomfördes en studie inom den psykiatriska heldygnsvården av ett sinnesstimulerande avslappningsrum. Studien, som går under namnet ”Lugna rummet”, undersökte effekterna av ett avslappningsrum där det fanns ett antal sensoriska hjälpmedel. Rummet arrangerades vanligtvis inne på avdelningarna och utrustades med en avslappningsfåtölj, en fototapet med skogsmotiv, en ljusdimmer, avslappningsmusik, ljud från naturen, ett bolltäcke, ett kedjetäcke och doftlappar. På så sätt fanns stimuli för syn, hörsel, känsel och lukt. Deltagarna fick själva välja om och hur länge de ville besöka sinnesrummet och vilka sinnesstimuli de ville använda sig av.

I studien deltog sammanlagt tio vårdavdelningar från olika kliniker inom Stockholms läns landsting. Deltagarna representerade ett antal olika diagnosgrupper och led exempelvis av ångest, stress och tvångssyndrom. Deltagarna fick skatta sitt välbefinnande före och efter besöket i lugna rummet och hela 84 procent upplevde ett ökat välbefinnande efteråt.

Ett av de sensoriska hjälpmedel som patienterna utnyttjade mest i lugna rummet var ett så kallat kedjetäcke. Kedjetäcket som användes i de olika sinnesstimulerande rummen vägde 8kg. Ett Kedjetäcke är ett tyngdtäcke som får dess tyngd genom kedjor som är placerade i längsgående kanaler. Täcket har en kedjesida och en vadderad sida, med kedjesidan vänd mot kroppen får användaren än större taktil stimulering. Tyngden och trycket från täcket sätter igång kroppens produktion av oxcytocin som verkar lugnande och avslappnande. Omslutningen ökar kroppsuppfattningen vilket många kan ha svårt med då man känner oro och ångest.

Medvetenheten om kroppens gränser i kombination med oxytocinet gav ofta en ångestdämpande effekt hos deltagarna. Tyngden och kedjornas oregelbundna tryck mot kroppen upplevdes av många deltagare som behagligt och lugnande. Många beskrev en känsla av trygghet och att bli omhållen. Kedjetäcket gjorde också att det blev lättare att somna och sova gott.  En patient i studien säger: ”Jag älskade kedjetäcket, det hjälper verkligen.” En annan patient berättar: ”… jag älskar kedjetäcket, hjälpte mig att sova lugnt, tack.”

Kedjetäcket var även användbart på klinikerna utanför lugna rummet, för att hantera akuta situationer och förhindra tvångsåtgärder.

Kedjetäcket är ett kognitivt hjälpmedel som är en värdefull icke-farmakologisk behandlingsmetod. I de flesta delar av Sverige har arbetsterapeuter och fysioterapeuter, inom vissa områden, möjlighet att förskriva tyngdtäcken som hjälpmedel.

I studien konstateras att det är viktigt att patienter som upplevt god effekt av kedjetäcket får ett täcke förskrivet till sig för hemmabruk.

Björkdahl, A. (2015). Projekt Lugna rummet 2011–2014, Slutrapport. (Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm).

2015-12-11

Sammanfattning i PDF-format

Hela studien i PDF-format

 

Förstudie: sensorisk rum i sluten psykiatrisk enhet

Vetenskaplig studie av: Theresa Novak Senior Occupational Therapist, Missenden Psychiatric Unit, Sydney and South Western Sydney Local Health Districts, Sydney, NSW, Australia Justin...

Vetenskaplig studie av:

Theresa Novak
Senior Occupational Therapist, Missenden Psychiatric Unit, Sydney and South Western Sydney Local Health
Districts, Sydney, NSW, Australia

Justin Scanlan
Professional Senior – Occupational Therapy, Mental Health Services, Sydney and South Western Sydney Local
Health Districts, and Faculty of Health Sciences, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia

Damien McCaul
Formerly Clinical Nurse Consultant, Mental Health Services, Sydney and South Western Sydney Local Health
Districts, Sydney, NSW, Australia
 
Nathan MacDonald
Nursing Unit Manager, Mental Health Services, Sydney and South Western Sydney Local Health Districts,
Sydney, NSW, Australia
 
Timothy Clarke
Registered Nurse, Missenden Psychiatric Unit, Sydney and South Western Sydney Local Health Districts,
Sydney, NSW, Australia
 
Pilot study of a sensory room in an acute inpatient psychiatric unit

Använding av tyngdvästar – inverkan på koncentration, impulskontroll och förmåga att hantera uppgifter hos barn med ADHD

Vetenskaplig studie av:   Hung-Yu Lin, PhD, OTR, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan.   Posen Lee, PhD, OTR,...

Vetenskaplig studie av:
 

Hung-Yu Lin, PhD, OTR,
Assistant Professor,
Department of Occupational Therapy, I-Shou University,
Kaohsiung, Taiwan.

 

Posen Lee, PhD, OTR,
Assistant Professor,
Department of Occupational Therapy, I-Shou University,
No. 8 Yida Road, Jiau-Shu Village, Yanchao District,
Kaohsiung City 824, Taiwan; posenlee@isu.edu.tw

 

Wen-Dien Chang, PhD,
Assistant Professor,
Department of Sports Medicine, China Medical University,
Taichung, Taiwan.

 

Fu-Yuan Hong, PhD,
Associate Professor, Center for
General Education, Taipei College of Maritime
Technology, Taipei, Taiwan

 
Effects of Weighted Vests on Attention

Vetenskaplig artikel: Användning och inverkan av tyngdvästar hos barn med autism

Vetenskaplig artikel av Erin E. Morrison om inverkan av tyngdväst hos barn med autism. Exceptional Learners Cooperative   A Review of Research on the...

Vetenskaplig artikel av Erin E. Morrison om inverkan av tyngdväst hos barn med autism.
Exceptional Learners Cooperative

 
A Review of Research on the Use of Weighted Vests with Children on the Autism Spectrum

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn – En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska diagnoser

Örebro universitet, 2012 . Beatrice Andersson, Moa Vadman En god sömn är en förutsättning för människors aktivitetsengagemang. Personer med neuropsykiatriska diagnoser har ofta...

Örebro universitet, 2012 . Beatrice Andersson, Moa Vadman

En god sömn är en förutsättning för människors aktivitetsengagemang. Personer med neuropsykiatriska diagnoser har ofta sömnsvårigheter. Ett hjälpmedel för att förbättra sömnen är tyngdtäcke som finns i tre varianter, boll-, kedje- och kastanjetäcke. Tyngdtäcken är förskrivningsbara i 15 svenska län. Få studier har gjorts angående tyngdtäcken.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka användningen av tyngdtäcke och dess inverkan på sömnen hos personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Metod: För att uppfylla syftet gjordes en kvantitativ enkätstudie som riktades till personer med neuropsykiatriska diagnoser som behandlades med tyngdtäcke för sömnsvårigheter. Enkäter skickades per post till 99 öppenpsykiatriska mottagningar i alla län där tyngdtäcken är förskrivningsbara, sammanlagt skickades 495 enkäter ut. Data analyserades fram till deskriptiv statistik som redovisades i form av frekvenstabeller och diagram.

Resultat: Fem mottagningar skickade tillbaka besvarade enkäter till författarna, allt som allt deltog 18 personer i studien. Resultaten visar att tyngdtäcke är ett bra hjälpmedel för personer med sömnsvårigheter till följd av neuropsykiatriska diagnoser. Alla som deltog i studien uppgav att sömnen förändrats sedan behandlingen med tyngdtäcke påbörjats. Det framkom att insomningstiden minskade, antalet sömntimmar per natt ökade och antalet uppvaknanden minskade vid användning av tyngdtäcke. Det framkom också att förskrivna tyngdtäcken används i stor utsträckning. Deltagarna var också relativt pigga dagtid.

Diskussion: Enkäten var tillräckligt känslig för att mäta skillnader i sömnkvalitet med eller utan tyngdtäcke. Det finns dock en risk att deltagarna varit mer positiva i sina omdömen om tyngdtäcke i och med att deras egen arbetsterapeut distribuerade enkäten. Arbetsterapeuterna hade ont om tid att distribuera enkäterna vilket kan ha lett till en mindre svarsfrekvens. Resultaten överensstämmer med tidigare forskning och har ett stort kliniskt värde. Resultaten kan dock inte överföras på andra personer med neuropsykiatriska diagnoser, men det finns en tydlig tendens att sömnen förbättras vid användande av tyngdtäcke.

Tyngdtäcke som personligt hjälpmedel vid sömnbesvär – en interventionsstudie

Göteborgs universitet, 2013. Ann Lindquist Kari, Leg. Arbetsterapeut Många individer söker hjälp hos sjukvården för att de upplever otillräcklig sömntid eller dålig sömnkvalitet....

Göteborgs universitet, 2013. Ann Lindquist Kari, Leg. Arbetsterapeut

Många individer söker hjälp hos sjukvården för att de upplever otillräcklig sömntid eller dålig sömnkvalitet. De upplever även att sömnbesvären ger negativa konsekvenser som leder till svårigheter att klara det dagliga livets uppgifter i hem, sysselsättning eller i samhällslivet. Legitimerade arbetsterapeuter möter i det dagliga kliniska arbetet dessa individer med sömnbesvär som upplever aktivitetsobalans och en brist på återhämtning. Tyngdtäcke kan förskrivas som intervention för denna form av ohälsa.

Syfte: Att utvärdera om tyngdtäcke hade effekt som personligt hjälpmedel för de individer som sökte primärvårdens arbetsterapiavdelning för upplevda sömnbesvär.
Metod: En pilotstudie med pretest och posttest design utan jämförelsegrupp med en kvantitativ ansats. Fjorton individer ingick i studien och skattade insomningstid, sömnmönster och vakenhet på dagen med mätinstrumentet dagbok/nattbok.

Undersökningen baserades på förskrivning av tyngdtäcke som ägde rum år 2011 och 2012.
Resultat: Resultatet visade statistisk signifikanta förbättringar angående insomningstid, sömnmönster och vakenhet på dagen efter användning av tyngdtäcke under fyra veckor jämfört med innan interventionen. Den största förbättringen som ägde rum efter användning av tyngdtäcke noterades i kategorin sömnmönster, i variabel orolig sömn – sova lugnt. Minst förändring förekom i kategorin vakenhet på dagen, i variabel ofrivilliga rörelser många – få. De uppföljande mätningarna som genomfördes efter interventionen visade att förbättringarna i insomningstid, sömnmönster och vakenhet på dagen var kvarstående över tid.
Slutsats: Resultaten av denna studie visade att tyngdtäcke kan vara ett tillämpligt behandlingsalternativ vid upplevda sömnbesvär.

Uppföljning tyngdtäckesanvändning Landstinget Västmanland Hjälpmedelscentrum

Uppföljningsrapport. Hjälpmedelskonsulenter Marita Thunberg och Maria Söderkvist, 2012. Tyngdtäcke blev ett förskrivningsbart hjälpmedel i Västmanland 2008. 2009 förskrevs 24 tyngdtäcken, 2010 förskrevs 72...

Uppföljningsrapport. Hjälpmedelskonsulenter Marita Thunberg och Maria Söderkvist, 2012.

Tyngdtäcke blev ett förskrivningsbart hjälpmedel i Västmanland 2008. 2009 förskrevs 24 tyngdtäcken, 2010 förskrevs 72 stycken och 2011 förskrevs 240 stycken.

Tyngdtäcke förbättrar sömnen hos personer som har en svår psykisk eller motorisk oro. Framförallt känner sig personer som sover med ett tyngdtäcke mer avslappnande och mindre spända. En stor andel av de som börjat använda ett tyngdtäcke får en förbättrad och förkortad insomning samt upplever att den sammanhängande nattsömnen har ökat. Det är en förutsättning för att den nödvändiga återhämtningsfasen skall kunna fungera.

Uppföljningen visar att en förbättrad sömn ger även effekter dagtid. Framförallt upplever personerna att de är mer utvilade. Flera känner att oro och ångest har minskat och de känner sig mer avslappnade.
Tyngdtäcken bör fortsätta förskrivas till personer med svår psykisk och motorisk oro för att möjliggöra en god sömn som ökar livskvalitén. Det är ett enkelt och lättillgängligt hjälpmedel som visat sig ge stora effekter för individen. Hjälpmedelsinstitutet har gett ut en publikation ”Hjälpmedel lönsamma -Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning” som påvisar att hjälpmedel är lönsamma för samhället.

Uppföljning av barn och ungdomar 0-18 år i Västra Götaland som har behandling med tyngdtäcke

Västra götalandsregionen, Habilitering & Hälsa, 2013. Bosse Zetterlund, Hjälpmedelssamordnare, Ellen Odéus, Leg. Arbetsterapeut. Västra Götalandsregionen har haft förskrivningsbara tyngdtäcken i sortiment sedan 2008....

Västra götalandsregionen, Habilitering & Hälsa, 2013. Bosse Zetterlund, Hjälpmedelssamordnare, Ellen Odéus, Leg. Arbetsterapeut.

Västra Götalandsregionen har haft förskrivningsbara tyngdtäcken i sortiment sedan 2008. Tyngdtäcke som behandlingsmetod för barn och ungdomar upp till 18 år har ökat markant i Västra Götalandsregionen. Det är av stort intresse att ta reda på om behandlingen förbättrar sömnen så att påverkan uppnås på de dagliga aktiviteterna.

Med en enkät utsänd till 312 barn och ungdomar som har haft behandling med tyngdtäcke i minst 12 månader ställdes frågor som:
-Vilka problemområden var orsak till behandling med tyngdtäcke?
-Hur används tyngtäcket, tid på dygnet och frekvens?
Har behandlingen minskat medicinering för sömnsvårigheter?

En majoritet, 81 %, har svårigheter att sova som orsak till påbörjad behandling. I hela gruppen har 75 % nytta och effekt av tyngdtäcket. 25 % svarar nej eller vet inte på frågan om behandlingen har någon nytta och effekt. Behandling med tyngdtäcke har minskat medicinering av sömnsvårigheter hos 30 barn vilket är 17 % av gruppen som svarat på frågan.

Resultatet visar en liten påverkan på aktivitetsförmågan utöver morgon och kvällsaktiviteter. Av de 150 barn och ungdomar som angav nytta och effekt av behandlingen hade 50 % lättare att vakna och gå upp, 39 % hade lättare att gå och lägga sig samt 87 % sov bättre.

Det finns en tydlig koppling mellan nytta och effekt och daglig användning. Därför bör behandling med tyngdtäcke avslutas då användningsfrekvensen är mindre än varje kväll och natt i veckan.

Exploring the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket

Occupational Therapy in Mental Health 24:1, 65-89. Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, X.R. (2008) I en publicerad studie...

Occupational Therapy in Mental Health 24:1, 65-89. Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, X.R. (2008)

I en publicerad studie av Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, X.R. (2008) deltog 32 vuxna, 19 män och 13 kvinnor som inte var inlagda på sjukhus. Alla fick ett vikttäcke på 13,6 kg.

Syftet var att se om användning av täcket var säkert för brukaren och inte utgjorde en hälsorisk. I studien kontrollerades bland annat puls och blodtryck regelbundet. Förutom att se över säkerheten ville studien få fram effekterna av att använda täcket. Det skedde genom kvalitativa intervjuer med deltagarna.
Resultatet visade att det inte finns en säkerhetsrisk för gruppen som använda täcket.
Vid utvärdering av effekterna visade det sig att 63 % upplevde mindre ångest symtom när de använt täcket. Vid avslutande intervjuer framkom att 78 % kände sig mer avslappnade med täcket än utan.

Kedjetäckens påverkan på sömn och aktivitet – En före- och efterstudie

Örebro universitet, 2012 . Ingela Torandt, Johan Nyström Sömnproblem är ett folkhälsoproblem som kan drabba alla människor oavsett ålder, kön eller om de...

Örebro universitet, 2012 . Ingela Torandt, Johan Nyström

Sömnproblem är ett folkhälsoproblem som kan drabba alla människor oavsett ålder, kön eller om de har någon diagnos eller inte. Förskrivning av tyngdtäcken görs av arbetsterapeuter och är ett av kognitiva hjälpmedel vars förskrivning ökar mest.
Syftet med studien är att undersöka kedjetäckens påverkan på sömn och aktivitet hos personer med sömnsvårigheter.

Metoden för studien var en kvantitativ datainsamlingsmetod med enkäter i form av sömndagböcker med mätningar före och efter introduktion av kedjetäcke. Mätningarna före och efter användning av kedjetäcke visade på tydliga positiva förändringar. I mätningarna av insomningstid före och efter ses signifikanta skillnader i efter mätningarna som tydligt visar att kedjetäcket minskar insomningstiden. Frågorna från enkäten analyserades både genom ett genomsnittligt resultat och genom en kategorisering av enkätsvaren.

Resultat: Båda analyserna visade positiva resultat på frågorna som rörde upplevelsen av kedjetäcke nattetid. Frågeställningarna om upplevelsen av hur kedjetäcket har påverkat personerna dagtid visade också på tydliga förändringar, dock inte lika stora som förändringarna nattetid. Resultatet visade även att ett flertal av undersökningspersonerna använde sig av kedjetäcket dagtid som avslappning och vid lättare aktiviteter.

Slutsats: Resultatet visar att kedjetäcke är ett hjälpmedel som hjälper personer med sömnsvårigheter att få kortare insomningstid och bättre sömnkvalitet. Personer med sömnsvårigheter som använde kedjetäcke upplevde sig också lugnare och mer koncentrerade dagtid.

Slutrapport från projektet Lugna Rummet

”Lugna rummet” har drivits 2011–2014 som ett delprojekt under projekt ”Parasollet” i Stockholms läns landsting. Syftet med ”Lugna rummet” har varit att introducera...

”Lugna rummet” har drivits 2011–2014 som ett delprojekt under projekt ”Parasollet” i
Stockholms läns landsting. Syftet med ”Lugna rummet” har varit att introducera och utvärdera sinnesstimulerande avslappningsrum i psykiatrisk heldygnsvård. I delprojektet deltog sammanlagt tio vårdavdelningar från olika kliniker och med patienter inom olika diagnoskategorier.

Slutrapport Lugna rummet 2015

Tyngdtäckesbehandling vid NP tillstånd hos barn

”Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD” En intervjustudie med undersökning huruvida tyngdtäckesbehandling har effekt hos barn med ADHD och andra psykiatriska diagnoser....

BUP kongress”Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD”

En intervjustudie med undersökning huruvida tyngdtäckesbehandling har effekt hos barn med ADHD och andra psykiatriska diagnoser.

Linköpings Universitet
Hälsouniversitetet

Tyngdtäckesbehandling vid NP tillstånd hos barn

Rapport på användandet av tyngdtäcken i Landstinget Västmanland.

"Effekt insomning och sömn 82% har upplevt en ökad kroppslig avslappning nattetid. 73% upplever att de fått en förbättrad insomningstid. 72% har fått en...

Rapport på uppföljning av användande av tyngdtäcken i Landstinget Västmanland.

Några utdrag.

”Effekt insomning och sömn
82% har upplevt en ökad kroppslig avslappning nattetid. 73% upplever att de fått en förbättrad insomningstid. 72% har fått en ökad sammanhängande nattsömn. 63% upplever minskad oro och ångest. Detta är överensstämmande i alla grupper med en liten variation.”

”Effekt dagtid
En förbättrad nattsömn har även gett effekter under dagtid. Ungefär hälften av alla användare känner sig mer utvilade, upplever mindre oro och ångest och har en minskad motorisk oro i kroppen. Tyngdtäcket har även gett effekt på humör och koncentration”

Läs hela rapporten här.

Pilotstudie

Vi på Somna har låtit genomföra en pilotstudie kring effekterna av Kedjetäcket med avseende på sömnkvaliteten.

Vi på Somna har låtit genomföra en pilotstudie kring effekterna av Kedjetäcket med avseende på sömnkvaliteten. Studien genomfördes av en grupp sömnspecialister på SDS kliniken i Göteborg. Samtliga testpersoner beskrev Kedjetäcket som behagligt och uppskattade känslan av att vara omsluten av en ”kokong”. Fyra av fem upplevde att det var lättare att somna. Alla som deltog i studien ökade sin totala sömn samtidigt som sömneffektiviteten förbättrades i tre av fyra fall.

Läs mer om studien här

 

“Exploring the Safety & Effectiveness of the Use of Weighted Blankets with Adult Populations”

Tina Champagne, verksam vid Boston University har genomfört tre stora studier kring effekterna av vikttäcken. Den första studien publicerades 2008 i tidningen ”OT...

Tina Champagne, verksam vid Boston University har genomfört tre stora studier kring effekterna av vikttäcken. Den första studien publicerades 2008 i tidningen ”OT in Mental Health Journal”.

Studien visade på att hela 91 % av de 33 deltagarna upplevde sig mer avslappnade med tyngdtäcket. Täckets tyngd, komfort och rogivande effekt nämndes som dess främsta fördelar. Deltagarna använde helst täcket nattetid för att underlätta insomning. Statistisk data visade även på en generellt lägre nivå av ångest.

Läs mer om rapporterna från de tre studierna här